Cập nhật kiến thức về nhà đất, văn phòng…

Website tổng hợp kiến thức nhà đất, chung cư, văn phòng, bất động sản. Tư vấn kinh nghiệm mua nhà hợp phòng thủy cho mọi người

R1gvqc9g8 Hddt
Blog

Mức xử phạt mới đối với DN không sử dụng hóa đơn điện tử hợp pháp

Trong bản dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn mới nhất đã có những quy định cụ thể đối với các doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn điện tử hợp pháp.
Có thể thấy, bản Dự thảo đã điều chỉnh giảm mức phạt tiền đối với một số hành vi không lập hóa đơn tổng hợp và hành vi không gạch chéo, xóa bỏ, hủy đối với hóa đơn đã lập, hóa đơn chưa lập không còn giá trị sử dụng (điều chỉnh giảm mức phạt từ 4 – 8 triệu đồng xuống mức phạt từ 0,5 – 1,5 triệu đồng để tương ứng với mức độ vi phạm nhẹ).

Dự thảo đã đề xuất bỏ chế tài xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn, nhưng tổ chức cá nhân đã tìm thấy hóa đơn trước khi cơ quan thuế ra quyết định xử phạt.

https://nhaovanphong.com/cac-truong-hop-huy-hoa-don-dien-tu-dn-can-phai-biet/

Bên cạnh đó, để phù hợp với Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về hóa đơn điện tử, dự thảo bổ sung hành vi vi phạm quy định về khởi tạo, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, nếu người nộp thuế chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn; khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ nội dung, không đúng định dạng quy định; chậm bổ sung thay đổi thông tin trên đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ 10 ngày trở lên sẽ bị xử phạt.

hóa đơn điện tử

Đặc biệt, Dự thảo cũng đã bổ sung hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn điện tử như: Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế; ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế; lập hóa đơn sai loại hóa đơn giao cho khách hàng; lập hóa đơn nhưng không giao hoặc chuyển cho người mua; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Ngoài ra, các với hành vi vi phạm quy định về hủy hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, nếu như người nộp thuế chậm hủy hóa đơn giấy khi nhận được thông báo chấp nhận được sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế; không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót, không hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng kể từ khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cũng sẽ bị xử phạt…

Việc quy định rõ chế tài xử phạt đối với hành vi không sử dụng hóa đơn điện tử hợp pháp là điều vô cùng cần thiết, được kỳ vọng là sẽ giúp nâng cao chất lượng sử dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp hiện nay, tránh tình trạng trốn thuế tại các doanh nghiệp.

https://nhaovanphong.com/

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *